കൊച്ചി : കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച്‌ എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന 6 പേരെ കൂടി രോഗം ഭേദമായതിനെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രി വിട്ടു. ഇതിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സ്വദേശിനിയും ഉണ്ട് . ഇതോടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച്‌ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരും ആശുപത്രി വിട്ടു.

കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജില് നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിൽ 2 പേർ കണ്ണൂർ സ്വദേശികളും , 3 പേർ എറണാകുളം സ്വദേശികളുമാണ്. മാർച്ച് 20 ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 32 വയസ്സുള്ള കണ്ണൂർ സ്വദേശിയും, മാർച്ച് 22 ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 27 വയസ്സുള്ള കണ്ണൂർ സ്വദേശിയും, മാർച്ച് 23 ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 48 വയസ്സുള്ള എറണാകുളം സ്വദേശിയും, മാർച്ച് 25 ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച യഥാക്രമം 21, 23 വയസ്സുള്ള എറണാകുളം സ്വദേശികള് ആയ വിദ്യാര്ഥികളും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവരിൽ പെടുന്നു . തുടർച്ചയായ രണ്ട് സാമ്പിൾ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയ ശേഷം ആണ് ചികിത്സയിലുള്ളവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *