കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ 232 യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരികളാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകവിമാനത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയത്.

പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ജർമനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾ ടൂറിസം വകുപ്പിലെയും പൊലീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു:

“ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണവാക്ക് മാത്രമല്ല, കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് തന്നെയാണ്.. നന്ദി. ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *