ഡൽഹി : ഗൾഫ് ഉൾപ്പടെ ഉള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കാരെ മടക്കി കൊണ്ട് വരാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരവിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി.

ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ജനങ്ങൾ തുടരണം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെ ഉടൻ കൊണ്ട് വരണം എന്ന് നിർദേശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളെ തിരികെ എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ആണ്‌ സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *