കൊവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആധാർ നമ്പർ പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും ഇവർക്ക് റേഷൻ ധാന്യങ്ങൾ നൽകുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *