തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19 പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത ഉന്നത തല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ് ടു, സര്‍വകലാശാലാ പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *