കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അവശ്യസേവനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പട്ടിക സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി.

  • പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ
  • പാനീയങ്ങൾ
  • ഫലങ്ങൾ
  • പച്ചക്കറികൾ
  • കുടിവെള്ളം
  • ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണശാലകൾ
  • പെട്രോൾ, സി. എൻ. ജി, ഡീസൽ പമ്പുകൾ
  • പാൽ സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഡയറി യൂണിറ്റുകൾ
  • ഗാർഹിക – വാണിജ്യ എൽ. പി. ജി വിതരണം
  • മെഡിക്കൽ സ്‌റ്റോറുകൾ വഴിയുള്ള മരുന്നുകളും മറ്റു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങളും
  • ആരോഗ്യ സേവനം
  • മെഡിക്കൽ ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം
  • ആശയവിനിമയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ടെലികോം കമ്പനികൾ അവരുടെ ഏജൻസികൾ
  • ബാങ്കുകളും എ. ടി. എമ്മുകളും
  • നെല്ല്, ഗോതമ്പ്, അരി എന്നിവയുടെ കയറ്റിറക്ക്
  • മെതിയന്ത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം
  • ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെയും മറ്റു സേവനങ്ങളുടെയും നീക്കം
  • ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റു അവശ്യ സാധനങ്ങൾ
  • കാലിത്തീറ്റ വിതരണം
  • ഐ. ടി, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, യു. പി. എസ്. ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐ. ടി അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ
  • അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഐ. ടി വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള, ഐ. ടി കമ്പനികൾ
  • ഭക്ഷ്യഉത്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഹോം ഡെലിവറി നടത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *