രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി . 21 ദിവസം രാജ്യം പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടും. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇതു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴി എന്നും 12 മണി മുതൽ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടുത്ത 21ദിവസം നിർണായകം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *