സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 24 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസർകോട് 12 പേർ, എറണാകുളം 3 പേർ, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, എന്നീ ജില്ലകളിൽ രണ്ടു പേർക്ക് വീതവും പാലക്കാട് ഒരാൾക്കും ആണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും ഓരോരുത്തരുടെ രോഗം ഭേദമായി. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 265 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 237 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒമ്പതു പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ ആണ്. ഇന്നു മാത്രം 123 പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *