വയനാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ട് പേർ രോഗ വിമുക്തരായി. കമ്പളക്കാട് മുക്കിൽ വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ റസാഖ് തൊണ്ടർനാട് , കുഞ്ഞോം കോക്കോട്ടിൽ വീട്ടിൽ ആലിക്കുട്ടി എന്നിവരാണ് രോഗവിമുക്തരാവയർ. മാനന്തവാടി കോവിഡ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇവരെ വിട്ടയക്കും. ഒരാൾ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *