കാസർ​ഗോഡ് ജില്ലയിൽ രോ​ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഏഴ് പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കാസർ​ഗോഡ് ജില്ലയിൽ രോ​ഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഏഴ് പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ ഏഴ് പേർക്കാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർക്ക് രോ​ഗത്തിന്റെതായ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചുമ, പനി, തലവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് കൊവിഡിന്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴ് പേർക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന മുഴുവൻ പേരിലും കൊവിഡ് നിർണയ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരിലും വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത്. മികച്ച […]